Pro celou rodinu


Pro celou vaší rodinu, právě v tuto hodinu, jak je vaše ctěné přání, okamžitě, bez váhání, pro mámu i pro tátu, stojícího v ornátu, pro vnuka i pro tchýni, která stojí v předsíni, pro bábu i pro dědu, který kouká vepředu, pro synovce, pro děti, kterak račte věděti, pro strýce i pro tetu, nabízíme roletu. K čemu že jsou vlastně ty proslavené rolety? Ohromí vás všechny svými možnostmi až zázračnými, naplní vás radostí všechny její možnosti. A teď dosti poezie, neboť člověk přece žije, povětšinou, dnem za dnem, prozaickým životem.

Upozornění

Předcházející odstavec podléhá autorským právům zcela ve smyslu Zákona č.121/2000 Sbírky zákonů, zejména paragrafu 2 a 5 tohoto zákona. Takže jakékoliv další kopírování a zveřejňování je povoleno pouze s výhradním souhlasem autora! Takže bacha, plagiátoři!

Ohodnoťte příspěvek